Учнівське самоврядування

Творча співпраця учнів, педагогів та батьків;

Спосіб виявлення організаторських та виконавських можливостей школярів у різних видах діяльності, спілкуванні та відносин;

Один із методів формування в колективі громадської думки та вироблення управлінських навичок, умінь та якостей.

“АЛЬТАІР” – учнівська рада, яка складається з п'яти об'єднань:

Журналістики і друку;

Спорту і здорового способу життя;

Шефської роботи;

Міжнародних відносин та патріотизму;

Культурно – освітніх питань.

Педагоги школи працюють над завданням щодо формування соціально – адаптованої особистості:

Створення та реалізація моделі компетентнісного випускника-освіченого та соціально-адаптованого;

Розвиток креативної особистості, здатної до постановки та вирішення нестандартних завдань, відповідальної творчої, спроможної до навчання протягом життя

Шкільне самоврядування сьогодні налічує 187 учнів віком від 10 до 17 років

Об'єднання шефської роботи

Мета: організація та проведення конкурсів, свят з молодшими школярами, формування високої культури підростаючого покоління; шефство над ветеранами; допомога вихованцям дитячого будинку м. Городні, Чернігівської області; співпраця з реабілітаційним центром “ Прагнення “

Об'єднання міжнародних відносин та патріотизму

Мета: налагодження зв’язку із учнями інших країн світу, для поширення власних ідей, для обміну досвідом; виховання в учнів почуття патріотизму та любові до своєї країни.

Об'єднання з питань культури та дозвілля

Мета: організовувати дозвілля; залучати до проведення та участі в різноманітних заходах; розвивати естетичні смаки та надихати до творчості.

Об'єднання з питань преси та інформації

Мета: організація роботи шкільної газети “ Велика перерва, підтримання зв'язків з міським учнівським самоврядуванням, висвітлення інформації на сайті школи.

Учнівське самоврядування уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу,забезпечує права всіх учасників колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 309