Звіт

директора Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5

Федоренка Павла Михайловича

про діяльність на посаді протягом 2016-2017 навчального року

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність школи протягом 2016-2017навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавствомУкраїни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальні відомості про школу:

На цей час у школі функціонує 40 класів, у них навчається 1310 учнів.

З першого класу учні поглиблено вивчають англійську мову, а з 5-го – другу іноземну (німецьку, французьку, іспанську, польську). Учні 10-11-х класів вивчають літературу Америки та Великобританії та спецкурси «Ділова англійська мова» та «Технічний переклад». З 2014 року - грецьку мову.

Педагогічний колектив школи за активну участь у міжнародній співпраці України на ниві освіти науки і культури нагороджено: Почесною Грамотою ЮНЕСКО, Грамотами Корпусу Миру США в Україні, Міжнародним дипломом польсько-східного товариства «Сусіди», сертифікатами Британської Ради за активну участь у Міжнародному проекті «Навчання вчителів англійської мови в системі он-лайн».

Наша школа стала першою серед навчальних закладів міста, яка поєднала відпочинок дітей у літній період з активним спілкуванням іноземними мовами, відкривши мовний табір. У цьому році наша школа вже втретє приймає всіх бажаючих відпочити у такому таборі. З кожним роком таких бажаючих більшає. Це говорить про популярність такого виду діяльності, про гарно налагоджену роботу та високий професіоналізм наших педагогів.

А ще у цьому році Броварська спеціалізована школа I-III ступенів № 5 отримала можливість приєднатися до реалізації міжнародного проекту «GoCamp2017». Суть проекту полягає в тому, що учні протягом трьох тижнів відпочиватимуть у таборі, де будуть присутні ще й іноземні волонтери.

Учні та вчителі англійської мови нашої школи взяли участь у Міжнародному пілотному проекті «GoCamp After School 2017» під егідою представництва «Cambridge English». Найвагомішою подією стало те, що Броварська спеціалізована школа I-III ступенів № 5 увійшла до ТОП-25 шкіл України. І вже в березні цього року в нашій школі працювала носій англійської мови – волонтер з Великобританії, з якою учні змогли поспілкуватися англійською та розвинути комунікативні навики іноземною мовою. А вчитель англійської мови Маргарита Чинякова стала учасницею освітнього тренінгу в проекті «GoCamp After School».

З сьогоднішнього дня відкрився пришкільний мовний табір, який є найбільшим серед мовних таборів міста. У ньому будуть відпочивати 198 учнів зі школи №5, школи №10, навчально-виховного комплексу та гімназії імені С.І.Олійника. У роботі табору бере участь волонтер-носій англійської мови. У цьому році учні зможуть розвинути навички спілкування англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською та грецькою мовами.

Колектив учителів школи зосереджує свої зусилля на вирішенні таких основних завдань:

-- покращення якості викладання гуманітарних предметів і гуманізація викладання негуманітарних предметів через їх зміст;

-- зміцнення соціально-культурної спрямованості змісту освіти (громадянська освіта, інтеркультурна комунікація, комп’ютерна грамотність з 2 класу, економічна культура, розвиток міжнародних партнерських зв’язків);

-- впровадження перспективних педагогічних, соціальних, проектних технологій розвитку учня як здорового суб’єкта життєтворчості;

-- організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-виховного процесу та забезпечення наступності навчального змісту й вимог щодо загальноосвітньої шкільної підготовки та вимог вищої освіти;

-- залучення науковців до роботи з обдарованими дітьми з метою створення сприятливих умов для повноцінної творчої роботи і розкриття інтелектуального потенціалу старшокласників в рамках цільової програми роботи з обдарованою молоддю « Обдарованість»;

-- формування здорового способу життя учнів;

-- посилення роботи з патріотичного виховання учнівської молоді­.

У підзвітному році школа продовжує співпрацю з:

· Ніжинським державним університетом ім. М. Гоголя,

· Київським національним торгово-економічним університетом,

· Київським міжнародним університетом,

· Київським національним університетом ім. Вадима Гетьмана,

· ліцеєм ім. Я.Дзюбінської м.Голандкове, Польща,

· гімназією №1 м.Вінница, Польща,

· школою ім. Антоніни Татар м. Сушем, Польща,

· школою № 2 ім. Шушкевича м. Перемишль, Польща,

· представництвом компанії Макмілан Палішерз Лімітед,

· гімназією №12 м.Ірпінь, Україна.

Виходячи з реалізації даних завдань, педагогічний колектив школи працює над вирішенням науково-методичної проблеми:

«Розвиток в учнів багатомовності, виховання толерантності до інших культур, розуміння приналежності до рідного народу шляхом розширення полілінгвістичного простору».

У школі запроваджено символіку закладу: прапор, герб та гімн, які сприяють вихованню у школярів загальнолюдської культури у тісному поєднанні з національно – культурними вартостями, вкрай необхідними для повноцінного існування нації і держав. Символіка школи розміщується поряд із державною, постійно використовується під час урочистих заходів та подій. Створення символіки – це результат цілеспрямованої творчої роботи педагогічного, учнівського колективів та батьківської громадськості.

Кадрове забезпечення:

У школі в повній мірі реалізуються інваріантна та варіативні складові частини робочого начального плану, мережа гуртків, факультативів, спортивних секцій, клубів за інтересами відповідно до штатного розпису. Але на сьогодні є необхідність у спеціалістах з предметів: фізика, інформатика та історія. Ці спеціалісти вже замовлені і приступлять до роботи з 1 вересня 2017 року

Якісний склад педагогічних кадрів

Всього педпрацівників
з них мають освіту вищу 93
н/вищу
с/спеціальну 2
Мають категорію
спец. вищої кат. 51
спец. І кат. 9
спец. ІІ кат. 10
спеціаліст 15
Мають звання
з них старший учитель 24
учитель-методист 18
відмінник освіти 7
заслужений учитель 1
грамоти МОН 10
К-сть молодих спеціалістів 2
К-сть працюючих пенсіонерів 11
К-сть педагогів у декретній відпустці 5
К-сть сумісників 5

Результати атестації педагогічних працівників за 2016-2017 роки

Результати атестації 2017
Всього атестувалося 27
Підтверджено педагогічне звання «вчитель-методист» 5
Підтверджено педагогічне звання «старший учитель» 4
Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ВК» 12
Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1К»
Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2К»
Присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» 1
Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 2
Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ВК» 2
Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1К» 5
Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2К» 2

Методична робота:

Головним у методичній роботі залишається надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої педагогічної майстерності як сплаву професійних знань, навичок, умінь. Саме тому для підвищення ефективності функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами заступники керуються вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

· практичною спрямованістю;

· науковістю;

· конкретністю;

· системністю;

· оперативністю;

· оптимальним поєднанням різних форм і методів цієї роботи.

· Школа затверджена в місті базовою з питань якісної організації і творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес з методики викладання іноземних мов. На базі школи організована робота постійно діючого проблемного семінару «Сучасні підходи до формування та розвитку дослідницьких вмінь учителя іноземних мов» (керівник Думенко Л.Г.).

· З метою удосконалення професійної майстерності досвідчених вчителів іноземних мов проходять навчання «Міської школи передового педагогічного досвіду: майстер-клас» (керівник Ілященко Т.І.). Сприяти становленню молодих спеціалістів покликана робота « Міської школи молодого вчителя іноземних мов» (керівник Боровкова О.С.).

· Організовано роботу майстер – класів для учителів міста, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», педагогами початкової школи Будась О.М. та Погрібна Т.Г..

· Більше п’ятнадцяти років глибоку роботу в організації міського методичного об'єднання учителів іноземних мов проводить заступник директора школи, заслужений учитель України – Думенко Л.Г.

· Традиційною для вчителів школи №5 стала участь у конкурсі «Учитель року»:

У цьому році два вчителя нашої школи: учитель біології Дмитренко Оксана Вікторівна та вчитель початкових класів Мусійчук Я.В. – взяли участь у конкурсі «Учитель року - 2017». Мусійчук Я.В. стала переможцем міського, обласного та лауреатом всеукраїнського етапів цього конкурсу.

- Міський семінар-практикум для вчителів, які викладають інформатику в початковій школі, ведуть Дайнеко Н.О., Мусійчук Я.В.

- Міське засідання школи молодого вчителя проводять Погрібна Т.Г., Олефір Т.М., Підгорна Т.М., Дайнеко Н.О.

У травні 2017 року ми подали заявку на участь у пілотному проекті по впровадженню нового державного стандарту початкової загальної освіти згідно концепції Нової української школи.

У школі продовжується робота з міжнародної діяльності.

З 1998 року в школі впроваджується науково – педагогічний проект „Росток”.Усі вчителі школи працюють над удосконаленням змісту і структури уроку з використанням сучасних технологій: розвивального, інтерактивного навчання, інформаційних та проектних технологій.

Учителі іноземних мов Броварської спеціалізованої школи №5 – активні учасники Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-методичних семінарів під егідою Британської Ради, Німецького культурного центру інституту ім. Гете, Французького культурного центру, видавництв MacMillan, Longman, Abdominan.

Протокол засідання за посиланням

протокол 1......

протокол 2 .....

Кiлькiсть переглядiв: 262