Назва навчального закладу: Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Броварської міської ради.

Тип навчального закладу: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів (з поглибленим вивченням іноземних мов).

Форма власності: комунальна.

Кількість навчальних класів: 41клас.

Кількість учнів у навчальному закладі: 1364 учні

Мова навчання – українська.

Режим роботи навчального закладу: в одну зміну, за п’ятиденним робочим тижнем.

Тривалість уроків: для учнів 1 класів – 35 хв., 2-4 класів – 40 хв., 5-11 класів – 45 хв.

1. Загальні засади. У своїй діяльності Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом школи, Державними стандартами загальної середньої освіти, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації, управління освіти і науки Броварської міської ради, іншими нормативними документами у галузі загальної середньої освіти.

Згідно з Статутом заклад освіти має таку структуру:

- школа І ступеня – 17 класів, в яких навчається 607 учнів;

- школа ІІ ступеня – 20 класів, в яких навчається 652 учні;

- школа ІІІ ступеня – 4 класи, в яких навчається 105 учнів.

2. Структуру навчального року встановлено відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07.06.2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

1 вересня 2017 року відзначається свято – День знань

Навчальні заняття організовано за семестровою системою:

Перший семестр- з 01 вересня по 24 грудня 2017 року;

Осінні канікули з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;

Зимові канікули з 25 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року.

Другий семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року;

Весняні канікули з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

Дата проведення свята «Останній дзвінок» - 25 травня 2018 року.

Дати вручення документів про освіту учням 9 і 11 класів буде повідомлено додатково.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Вручення документів про освіту для випускників 9-х класів, 11-х класів – згідно дат, визначених МОН.

Доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій навчальний заклад визначить самостійно (рішенням педагогічної ради).

Загальна кількість навчального часу з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики та державної підсумкової атестації складає: у школі І ступеня – не менше 175 робочих днів; школі ІІ-ІІІ ступеня – 190 робочих днів.

3. Робочі навчальні плани (для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов)на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07.06.2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460 ( додатки 4-5);

для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 ( із змінами)

для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 19);

для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, організовано індивідуальну форму навчання. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання:

для учнів 1-4 класів – 10 годин на тиждень на кожного учня;

для учнів 5-9 класів – 14 годин на тиждень на кожного учня;

для учнів 10-11 класів – 16 годин на тиждень на кожного учня.

Для організації індивідуальної форми навчання кількість годин визначається наказом директора школи відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог Державних стандартів із загальної середньо\ освіти і становить:

для учнів 1-4 класів – 5 годин на тиждень на кожного учня;

для учнів 5-9 класів – 8 годин на тиждень на кожного учня;

для учнів 10-11 класів – 12 годин на тиждень на кожного учня.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні англійської мови, другої іноземної мови, спецкурсів (ділова англійська мова, література англомовних країн, країнознавство), інформатики, фізичної культури, трудового навчання, захисту Вітчизни здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Передбачається у 1-4 класах відкрити 7 груп продовженого дня з наповнюваністю по 30 учнів.

4. Порядок вивчення окремих предметів.

Методологічною основою загальної середньої освіти у Броварській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 є:

- сприяння формуванню в учнів ключових компетенцій, що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, професійній сферах комунікативної взаємодії;

- забезпечення випускникам практичного володіння двома іноземними мовами в обсязі Державного стандарту;

- спрямування навчально-освітнього процесу передусім на плідний розвиток особистості кожного школяра, розкриття його здібностей, на побудову індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено години на навчальні предмети, факультативи та індивідуальні заняття з обдарованими учнями:

- з метою сприяння культурного розвитку особистості молодшого школяра введено додатковий час на вивчення предметів : музичне мистецтво – по 0, 5 год. в 1- 3 класах та образотворче мистецтво в 1-4 класах. Проведені уроки вчитель фіксує на сторінках класного журналу;

- для формування комунікативних умінь та набуття певного соціального досвіду за бажанням батьків здійснюється факультативне вивчення російської мови :

по 1 год. в 2-х – 4-х та по 0,5 год. в 5-А, 5-Б,5-В,5-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г класах;

- у зв′язку з продовженням реалізації науково-педагогічної технології

« Росток» введено додаткові години на вивчення математики ( 5-Г – 1 год., 6-Г-0,5 год, 7-Г- 0,5 год. та 8-Г – 1год.; теорії ймовірності ( 6-Г та 7-Г класи по 0,5 год.);

- враховуючи спеціалізацію школи навчальним планом передбачено в 10-х та 11-х класах проведення таких курсів за вибором: література країни, мова якої вивчається, країнознавство та ділова англійська мова. Крім того, в 10-11 класах виділено 1 год. для проведення факультативу «Технічний переклад».

Для здійснення профільного навчання відповідно до спеціалізації в навчальному робочому плані школи реалізується цикл профільних предметів, що складається з поглибленого вивчення англійської мови та другої іноземної мови: німецької, французької, іспанської, польської та турецької мов:

Друга іноземна мова Кількість годин на тиждень у класах Разом
5-А 5-Б 5-В 5-Г 6-А 6-Б 6-В 6-Г
2 2 2 2 2 2 2 2 16
Німецька мова + + + + +
Французька мова + +
Іспанська мова + + +
Польська мова + + + + +
Турецька мова +
Друга іноземна мова Кількість годин на тиждень у класах Разом
7-А 7-Б 7-В 7-Г 8-А 8-Б 8-В 8-Г
2 2 2 2 2 2 2 2 16
Німецька мова + + + +
Французька мова + + +
Іспанська мова + + + + +
Польська мова + + + +
Друга іноземна мова Кількість годин на тиждень у класах Разом
9-А 9-Б 9-В 9-Г
2 2 2 2 8
Німецька мова + + +
Французька мова + +
Іспанська мова + +
Польська мова +
Друга іноземна мова Кількість годин на тиждень у класах Разом
10-А 10-Б 11-А 11-Б
3 3 3 3 12
Німецька мова + + + +
Французька мова + +
Іспанська мова
Польська мова + + +

Години для роботи з обдарованими учнями перерозподіляються наказом директора по школі та використовуються для підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, МАН.

При розподілі варіативної складової навчального плану визначено гранично допустиме навантаження на одного учня, а уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховувались.

Робочий навчальний план Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 (І ступінь) за посиланням ......

Робочий навчальний план Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 (ІІ ступеня) за посиланням ......

Робочий навчальний план Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 (ІІІступеня) за посиланням ......

Кiлькiсть переглядiв: 558