Міжнародна співпраця

У галузі міжнародного співробітництва з метою встановлення партнерських зв’язків, розвитку мовленнєвої полікультурності особистості школяра адміністрація Броварської спеціалізованої школи №5 керуючись ст. 46 ЗУ про загальну середню освіту та науково-методичною доцільністю організації навчально-виховного процесу уклала угоди про співробітництво, встановила прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 відзначається високим рівнем інтелектуалізації навчального процесу. Головною метою діяльності школи є створення такого освітнього простору, який дозволяє вільний розвиток усіх здібностей дитини, формує у неї глибинне мислення, багаж відповідних професійних знань, умінь і навичок, стимулює важливий процес формування національної самосвідомості та культурного філософського погляду на життя.

Не один рік високодосвідчений колектив педагогів школи зорієнтовує свою працю, талант і духовні пориви на збагачення своїх вихованців надбаннями загальнолюдської культури у тісному поєднанні з національно-культурними вартостями, вкрай необхідними для повноцінного існування нації і держави.

Головними завданнями спеціалізованої школи №5 є виховання та розвиток обдарованих учнів , створення якісно нових умов для самореалізації талановитих та обдарованих дітей, створення Міжнародної мережі шкіл для підвищення рівня освіти заради міжнародного розуміння і миру шляхом опробування нових ідей і методів, об’єднання міжнародної освіти на базі єдиного навчального плану.

Серед новітніх інформаційних технологій особливе місце посідає в школі система інтерактивних мультимедійних технологій, яка допомагає створити в навчальному середовищі школи своєрідні лабораторії з вивчення предметів. Педагоги використовують як особисті оригінальні розробки. так і ті методичні розробки з різних предметів, що з´являються на електронних носіях.

Інноваційний загальноосвітній навчальний заклад – це заклад освіти, у який постійно вносяться якісно нові елементи, створюючи та використовуючи при цьому інтелектуальний продукт, доводяться нові оригінальні ідеї до реалізації у вигляді освітніх систем, програм, технологій. Управління таким закладом є специфічним. Адміністрація має бути твердо переконана у необхідності постійного оновлення освітнього процесу внаслідок змін, що відбуваються в суспільстві і освіті в цілому, адже управляти інноваційним закладом означає процес переведення соціально-педагогічної системи, яким є загальноосвітній навчальний заклад у якісно новий стан, створюючи при цьому відповідні умови для постійної реалізації освітніх інновацій.

Що дає управління навчальним закладом, яке здійснюється на засадах упровадження інноваційних технологій? Це – підвищення рівня професійної майстерності вчителів та організація методичної роботи з іноземних мов у спеціалізованій школі. Тож заступником директора з науково-методичної роботи з іноземних мов школи №5 є Думенко Л.Г. була створена ефективна система управління організацією методичної роботи з іноземних мов.

Кафедра іноземних мов спеціалізованої школи №5, яку очолює заступник директора школи з науково-методичної роботи з іноземних мов, Заслужений вчитель України Думенко Л.Г., працює в системі особистісно-орієнтованої освіти, мета якої полягає у створенні оптимальних умов для розвитку та становлення особистості як суб'єкта діяльності і суспільних відносин, що будує своє життя відповідно до стійкої системи особистісних цінностей. Саме в умовах особистісно-орієнтованого навчання відбувається становлення та розвиток особистості.

Броварська спеціалізована школа №5 стала першою в місті, яка розпочала навчання першокласників іноземною мовою.

Орієнтація на особистість потребує від учителя запровадження методів, які спонукають учнів до активної діяльності, стимулюють розвиток мислення, уяви; викликають зацікавленість, позитивне ставлення до навчання. У цьому процесі немає головного і другорядного. Тут усе головне - і урок, і розвиток усебічних інтересів учнів поза уроками, і взаємини в колективі.

З 1996 року у школі систематично працюють носії англійської мови США – волонтери Корпусу Миру, носії польської мови – учителі.

Мета діяльності кафедри іноземних мов - задоволення потреби суспільства в формуванні здорової, компетентної, соціально адаптованої, творчої особистості; розбудити інтерес до пізнання світу, розвивати природні здібності, не заважаючи саморозвитку, підготувати майбутніх будівничих України.

З метою забезпечення належних умов для росту професійної майстерності та активізації творчого потенціалу кожного вчителя кафедри іноземних мов спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов в школі створена система науково-методичної роботи.

Під керівництвом НМР в 2001 - 2002 н.р. розпочало свою діяльність учнівське наукове товариство (первинний осередок МАН, секція іноземної філології). Науковими керівниками учнів-дослідників стали кандидати філологічних наук, викладачі факультету іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В.Гоголя, доценти Харитонов І.К., Жилко Н.М., Панова Л.С. та вчителі-предметники, котрі не лише здійснювали керівництво науково-пошуковими роботами своїх вихованців, а й активно навчалися самі, проводили конференції, готували огляди літератури з проблем науково-пошукової роботи учнів, були учасниками міського та обласного конкурсу-захисту робіт МАН.

Утвердилася система узагальнення передового педагогічного досвіду.

Броварська спеціалізована школа №5 має більше п’ятнадцяти міжнародних сертифікатів на партнерство з навчальними закладами різних країн світу. Ця програма є однією з найбільш популярних у школі. Навчальні обміни із США, Францією, Польщею, Великою Британією відбуваються щорічно. Даний проект партнерства має велике значення для розвитку дружніх стосунків між навчальними закладами і в нашій країні. Адміністрацією встановлено офіційне партнерство з Ліцеєм міжнародних відносин №51 м. Києва, Гімназією №12 м. Ірпеня, міським ліцеєм при НДУ ім.. М. Гоголя м. Ніжина, гімназією №16 м. Ніжина, дитячим будинком м. Городня, Чернігівської області, Коледжем бізнесу при університеті «КРОК».

У школі організовано Центр дитячої дипломатії. Цікаво проводяться національні свята різних країн світу. Шкільна міжнародна студія відома своїми інсценізаціями різними мовами.

Неодноразово учителями школи проводилися он-лайн відео конференції з школами-побратимами Польщі, науковцями університету Айова Де-Мойн США та Ніжинського університету ім.. М. Гоголя. З 2010 року Броварська спеціалізована школа Міністерством освіти і науки України внесена до списку учасників Міжнародного проекту «Альфанетшкола».

Участь учителів школи в практичних, науково-методичних міських, регіональних, міжобласних, всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях – забезпечує високий рівень навчання і духовного розвитку школярів:

«Сучасні засоби навчання іноземних мов. Система тестових завдань згідно рекомендацій освітньої комісії Ради Європи» - Всеукраїнський науково-практичний семінар, грудень 2007 року за участі доцента, наукового працівника інституту педагогіки України, декана факультету іноземних мов НДУ ім.. М. Гоголя Тезікової С.В., завідуючої центром вивчення іноземних мов КОІПОПК Бендерець Н.М., головного редактора газети «English» Тетяни Мехайленко;

«Викладання другої іноземної мови згідно Європейських стандартів» - Всеукраїнський семінар за участі автора підручника «Німецька мова. 5-6 клас» доцентів Палія О.А та Сидоренко Н.М., 2008 рік;

«Особливості навчання англійської мови в початковій школі» - Міжнародний методологічний семінар-тренінг за участі тренера Ніка Біра (м. Лондон), генерального представника видавництва «Макміллан Ханеман» в Україні Олени Колесник, 2010 рік та інші.

Інтеграція – це процес і результат створення нерозривно - пов’язаного єдиного суцільного. Два десятиріччя розширюється європейська шкільна освіта. Україна на державному рівні заявила про входження в Європейський освітній простір. Нині українська школа активно реформується. Реформи орієнтовані на вимоги Болонського процесу і пов’язані з приєднанням України до Європейського освітнього простору, а це, безумовно, і володіння декількома мовами. Навчання іноземних мов у школі розглядається як створення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших народів, формування навичок іншомовної міжкультурної комунікації та готовності до діалогу культур, бажання особистості жити й творити в спільному домі - Земля.

/Files/images/0.png

М.Гнєзно Польща. І Міжнародний з’їзд Європейських сусідів на землі Гнєзно

/Files/images/3.png

/Files/images/3 (1).png

Візит посла Канади Дж. Даніеля Карона до спеціалізованої школи №5 2010р.

/Files/images/4.png

/Files/images/5.png

Міжнародний проект спільно з університетом штату Айова США, НДУ ім. М.Гоголя, спеціалізованої школи №5 «Інноваційна технологія зв’язку між учителями та учнями під час навчального заняття»

/Files/images/6.png

/Files/images/7.png

Міжнародний екологічний з’їзд «Використання природних джерел енергії» м.Голяндкове Польща 2010р. Учасників з'їзду привітав голова Європейського парламенту Єжи Бузек

Саме такий підхід до освіти і став пріоритетним у роботі нашого колективу. Ми пишаємося тим, що кожен наш педагог – особистість неординарна, творча. Ми горді тим, що учні нашої школи за результатами ЗНО 2009р., 2010р. стали одними з кращих у Київській області, бо якісна освіта – це ще один крок у міжнародний освітній простір.

Школа співпрацює:
 • Американська Рада з Міжнародної освіти;
 • Британська Рада;
 • Видавництво “Лонгмен”, “Експерс Паблішінг”, “Макміллан”;
 • Видавництво “Шкільний світ”;
 • Інститут ім.Гете – німецький культурний центр;
 • Київський слов’янський університет;
 • Корпус Миру США в Україні;
 • Міжнародні асоціації викладачів французької, англійської, німецької мов;
 • Науково-методичний центр загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Ніжинський державний університет імені М.Гоголя;
 • Освітня комісія Ради Європи;
 • Полтавський інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • Посольствами Польщі, Фінляндії, Іспанії, Франції, Канади.
 • Представництво ООН в Україні;
 • Український інститут лінгвістики і менеджменту;
 • Університет економіки і права “Крок” м. Києва;
 • Французький культурний центр;
 • Харківський центр психології та методики розвивального навчання;
 • Центр Міжнародної співпраці та зв’язків з діаспорою;
 • ЮНЕСКО
 • Інститут педагогіки АПН України;
 • КОІПОПК, м. Б.Церква;
 • Гімназія №4, ліцей ім.. Болеслава Хороброго м. Гнєзно, Польща;
 • Школа №12 м. Ірпінь, міський ліцей м.Ніжин
 • Центр українсько-канадських студій Матітобського університету;
 • Університет штату Айова, США;
 • Клуб «Анна Ярославна» Фонтане-су-буа, Франція.
Кiлькiсть переглядiв: 399