Місія школи: Виховання соціально активної, всебічно розвиненої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації

/Files/images/80161968.gif

/Files/images/ghIt-pkxGCU.jpg

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Виховання - це цілеспрямоване керування процесом розвитку особистості, соціальне організована діяльність з формування й розвитку свідомості та самосвідомості дитини, формування моральної позиції та її закріплення в поводженні. Зміст виховання вибудовується на основі базових духовних цінностей моралі (етики), що включає в себе чесність, справедливість, людяність. Ми виходимо з того, що поведінка дитини зумовлена сформованістю основних ставлень до:

- оточуючих;

- оточуючого середовища;

- знань, процесу пізнання, суспільства;

- праці;

- прекрасного;

- себе самого.

БАТЬКИ ОЧІКУЮТЬ ВІД ШКОЛИ:

1.Якнайкращої підготовки до майбутнього продовження навчання.

2. Розвитку індивідуальних здібностей і талантів.

3. Вихованої, морально стійкої особистості, яка поважає та дотримується законів, основних прав, обов'язків своєї держави.

4. Навчити дітей мислити, бути самостійними при пошуку інформації.

5. Навчання зразкових міжособистісних стосунків.

6. Профілактики від різних видів залежності та проблем, пов'язаних з періодом дозрівання.

7. Сприяти фізичному, здоровому розвитку дітей.

УЧНІ ОЧІКУЮТЬ ВІД ШКОЛИ:

1.Врахування їхніх інтересів, проблем.

2. Розуміння і толерантність вчителів.

3.Справедливого оцінювання.

4.Організації гуртків за інтересами і додаткових занять.

5.Вільного доступу до комп'ютерів, а також організації різноманітних заходів.

ВЧИТЕЛІ ОЧІКУЮТЬ ВІД БАТЬКІВ:

1.Підвищення рівня творчості школярів.

2.Зацікавлення досягненнями та потребами дитини, які проявляються в:

*участі у різноманітних формах роботи, які організовує школа;

*допомозі дітям у використанні додаткових занять, які організовує школа;

*систематичній співпраці з класними керівниками з метою реалізації спільної виховної діяльності.

3.Слідкувати за тим, щоб їхні діти дотримувалися правил внутрішньо шкільного статуту.

4.Участі у роботі учнівського самоврядування (класного, шкільного).

5.Нести фінансову відповідальність за матеріальні пошкодження.

6.Формування у дітей готовності до чітких корисних дій, участі у колективних корисних творчих справах.

7.Допомоги у вирішенні потреб школи.

МИ ОЧІКУЄМО, ЩО ВИПУСКНИК НАШОЇ ШКОЛИ БУДЕ МАТИ :

- високий рівень морального розвитку (гуманізм, совісність, гідність), сформованість особистісних рис громадянина України, сформовану потребу у самовдосконаленні, творчій діяльності, звичку до нормативної поведінки, розвитку емоційної сфери, сформовані етичні потреби;

- сформованість системи знань відповідно до стандарту;

- сформовану потребу у збереженні особистого здоров'я.

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ :

- цілісне ставлення до дитини;

- захист прав і свобод дитини;

- надання дитині простору свободи для самореалізації;

- підтримку і розвиток індивідуальних здібностей;

- формування свідомого громадянина України , готового до соціуму;

- формування національно – патріотичних якостей особистості;

- формування наукової свідомості та активної життєвої позиції;

- посилення творчого потенціалу особистості;

- виховування поваги до історичного минулого свого народу .

ПРІОРИТЕТНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ В НАШОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

1. „ Немає кінця робочого часу вчителя , а є остання , на сьогодні , проблема дитина”.

2. Збереження психічного і фізичного здоров’я дитини.

3. Принцип гуманізації і демократизації.

4. Принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через колективні творчі справи .

5. Принцип ігрової діяльності як основної частини дозвілля учня .

6. Принцип природовідповідності та культуровідповідності .

7. „ Колектив формує яскраву , неповторну індивідуальність ” .

8. „ Творчість – основа діяльності ” .

9. Побудова стосунків між учнями і дорослими на основі співдружності , співробітництва та ділового партнерства .

ЗАГАЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ:

1. Забезпечити фізичний розвиток особистості.

2. Виховувати повагу до закону, прав та обов`язків громадянина України

3. Виховувати працьовиту і екологічно свідому особистість.

4. Виховувати інтелектуальну, всебічно розвинуту особистість

Кiлькiсть переглядiв: 376