Закони України:

Конституція України
"Про освіту"
"Про загальну середню освіту"
«Про відпустки»
«Про охорону праці»
«Про охорону дитинства»
«Про доступ до публічної інформації»
«Про звернення громадян»
«Про засади запобігання і протидії корупції»
Конвенція про права дитини
Концепція загальної середньої освіти(12-річна школа)
Кодекс законів про працю України

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Акти Кабінету Міністрів України:

від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»
від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"
від 27 серпня 2010 р. N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ"
від 27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

від 14 червня 2000 р. N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"
від 20 липня 2004 N 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

Накази Міністерства освіти і науки:

від 21.08.2013 № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"
від 04.11.2013 № 1550 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі"
від 21.10.2013 № 1456 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"
від 17.03.2015 № 306"Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»"
від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
від 26.01.2011 № 58 "Про затвердження Концепції літературної освіти"
від 19.06.2003 № 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)"
від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"
від 30.01.2015 № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

від 20.07.04 №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 20.05.2004 N 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»

від 08 квітня 2009 № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
від 09.12.2009 № 1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів"
від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»
від 30.12.2014 № 1547 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"
від 17 вересня 2012 року № 1021 "Про документи для проведення ліцензування"
від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"
від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

_______________________________

Положення, які регламентують роботу закладу
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Положення про державну підсумкову атестацію учнів
Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
Типове положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
Положення про класного керівника
Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
Положення про психологічну службу в системі освіти України
Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Положення про навчання з питань охорони праці
Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти»
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Положення про навчальні кабінетизагальноосвітніх навчальних закладів
Положення пронавчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

_______________________________

Інструктивні матеріали
Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

_______________________________

Інші розпорядчі документи
Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності
Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
Наказ прозатвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту
Наказ проприйом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ проатестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
Наказ прозахист персональних даних
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти
Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
Порядок выдачи дубликатов аттестатов и свидетельств
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
Правила опіки та піклування
Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей
Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
Статут загальноосвітнього навчального закладу
Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Особливості діяльності практичних психологів
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
Тривалість уроків у початкових класах
Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
Форми державної статистичної звітності.
Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах.
Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.
Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.
Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 508